Tarot


Tarot is een symbolisch esoterisch kaartspel met als doel bewust worden van de processen in je leven zodat groei en ontwikkeling mogelijk wordt. Esoterie is het Griekse woord voor het “inwendige” of “het verborgene”.

De kaarten kunnen inzicht geven in situaties waarin je je kunt bevinden, je houding, je Zielendoel, veranderingen en gebeurtenissen. Ze moedigen aan om bewuste keuzen en handelingen te verrichten vanuit jouw Vrije Wil, om zo je leven richting te geven, zodat jij kapitein blijft op je eigen schip.

Het kaartspel bestaat uit 78 kaarten, waarvan 22 kaarten bestaande uit de grote arcana (grote processen), 16 hofhoudingkaarten (houding/gedrag) en 40 kleine arcana kaarten bestaande uit de 4 elementen (dagelijkse gebeurtenissen/situaties).

Arcana betekent letterlijk “geheim”. De kaarten bevatten symbolen, kleuren en getallen en te samen vertellen ze het verhaal van de kaart.

Het leggen van kaarten op zich is niet “gevaarlijk”, in principe kan iedereen kaart leggen en de uitkomst van de legging is niet bindend maar geeft mogelijkheden en inzichten weer. Deze antwoorden en/of boodschappen kunnen komen van jouw Ziel, je Essentie, je gidsen en/of andere boodschappers.
Maar alles valt en staat bij het bewust maken van jouw eigen keuzen waarbij je wel hulp kunt inschakelen zoals kaart trekken/leggen, maar het kan nooit zijn dat je keuze daarvan afhangt.
Keuzen maken doe je vanuit het denk vermogen van het hart (het moet goed voelen!!) waarbij er 2 mogelijkheden zijn, je maakt een keuze die naar het hart toe leidt of een keuze die je van het hart af leidt. Maar ook al heb je een keuze gemaakt die achteraf van het hart af blijkt te zijn dan is er in principe nog geen fout gemaakt hooguit een omweg, we zijn hier om te mogen leren en ervaren!

Als je vragen stelt doe dat zo duidelijk mogelijk en accepteer het antwoord zoals het komt. Meerdere kaarten op een dezelfde vraag geeft verwarring en onduidelijkheid. In sommige gevallen is het antwoord niet te begrijpen en heb je het gevoel dat je geen antwoord op je vraag hebt gehad, sta dan open voor het feit dat het kan zijn dat je je nu niet met die vraag moet bezig houden.