Bewustzijn

Wat is nu spiritualiteit?

Harish Johari: Spiritualiteit is het ontwaken van de Goddelijkheid in het bewustzijn.


Alan Watts: Verlichting of ontwaking is niet de schepping van een nieuwe stand van zaken, maar bewustwording van wat er reeds is.

Bewustzijnsverruiming is kiezen voor eigen meesterschap!

We zijn spirituele wezens met o.a. aardse ervaringen en geen mensen op aarde met af en toe spirituele ervaringen! We kunnen op aarde leren om ons spirituele Zijn, je Goddelijke Essentie weer te herinneren. De reden dat er steeds een sluier wordt getrokken tussen alle levens, komt simpelweg door het feit dat onze capaciteit van ons menselijk brein dit niet zou kunnen verwerken. Dit wordt teveel, als we ons zoveel zouden herinneren zouden we niet in staat zijn te focussen op dit leven en op het Nu, want dat is nu al moeilijk in dit ene leven.
Dus in wezen kun je niet kiezen voor spiritualiteit want het is je bestaan, wel kun je kiezen om Bewust te worden van je staat van Zijn. Door deze bewustwording ben in staat om je gedachten en gevoelens te transformeren om zo werkelijk je eigen creator te worden van je leven, wat ik noem als eigen meesterschap.

WE ZIJN GELIEFD! Dat is het antwoord op de vraag “wie ben ik”. IK BEN GELIEFD! Het is helemaal de bedoeling dat jij hier bent en precies ook zoals je bent, met al je talenten en eigenaardigheden! Onze Essentie is een met de grote Bron van Creatie, Onze Maker, ik noem het God de Schepper. We waren al geliefd nog voor we op de aarde kwamen. Laat werkelijk tot je doordringen dat je Uniek bent. Er is niet een mens het zelfde! Is dit niet een Godswonder? Dus iedereen komt hier echt om haar of zijn ding te doen, dus we zijn hier op aarde met een “gegronde reden” en mogen her-inneren wie wij zijn op ons eigen tempo, want onze Vrije Wil is in alles bepalend.

“Er is niets tussen jou en de Schepper”; meester Jezus

Spirituele ontwikkeling ontstaat door te verstillen, te vertragen en hierdoor kan er een verbinding gaan ontstaan. Er wordt BewustZijn gecreëerd door de verbinding met Lichaam, Ziel en Essentie. Dit kan door meditatie en/of gebed (bidden is niet religie gerelateerd).